Ecologische validiteit

De mate waarin onderzoeksresultaten uit een onderzoek overeenkomen met de alledaagse praktijk. 

Ecologische voetafdruk

De hoeveel ruimte die nodig is voor de productie en afvalverwerking van alle voedsel-, energie- en andere levensbehoeften die een persoon per jaar consumeert

Eerstepersoonsboosheid

boosheid omdat jou wat aangedaan wordt

Empathische bezorgdheid

je kunnen inleven in een ander en bezorgd zijn om (het leed van) anderen.

Eye-tracking

Eye-tracking is een techniek om te onderzoeken waar mensen (of dieren) naar kijken. De eye-tracker detecteert de pupil van het individu en kan aan de hand daarvan o.a. bepalen waar naar gekeken wordt, hoe vaak er naar een bepaal item gekeken wordt en hoe groot iemands pupillen zijn.   

Facebook