Feeling-is-for-doing-perspectief

Specifieke emoties bevatten specifieke informatie. Elke emotie kan dus verschillende effecten hebben.

Fibromyalgie (FM)

is een chronisch pijnsyndroom bestaande uit pijn in bindweefsel en spieren.

Fixed mindset

overtuiging dat eigenschappen, zoals intelligentie, onveranderbaar zijn.

Flexibiliteit

Het gemak waarmee mensen kunnen schakelen tussen concepten, strategieën en benaderingen. Flexibiliteit komt bij het verzinnen van ideeën en het oplossen van problemen tot uiting in het gebruik van meerdere invalshoeken om met een bepaald vraagstuk om te gaan. 

Functioneel perspectief op emoties

Het idee dat emoties informatie bevatten over de gevoelens en intenties van de zenders en dat dit consequenties heeft voor het gedrag en de gevoelens van de ontvangers. 

Facebook