Optimisme

is een persoonlijkheidskenmerk waarbij een persoon de neiging heeft om te verwachten dat de toekomst positief uitpakt.

Overheidscommunicatie

Communicatie van de overheid naar de burger met als belangrijkste doel te informeren over (en betekenis verlenen aan) overheidsbeleid. 

Facebook