Zelfcontrole

Het actief reguleren van je eigen gedachten, emoties of gedrag. 

zelfidentiteit

 het label dat mensen gebruiken om zichzelf te beschrijven biosferische waarden: de mate waarin mensen de natuur en het milieu belangrijk vinden.

Zelfmanagement

het omgaan met de medische, praktische en emotionele aspecten van het hebben van een chronische aandoening of ziekte door de patiënt zelf, zonder professionele ondersteuning

Zelfmonitoringssysteem

Intern systeem ge-richt op het bewust zijn en registreren van eigen handelingen, cognities, en emoties ('wat doe, denk en voel ik?'). Activering van dit systeem ligt vaak aan de basis van zelfregulerend gedrag. 

Zelfwaardering

Hoe tevreden iemand is met zichzelf als persoon.

Facebook