Emiel Cracco

Emiel Cracco

Emiel Cracco studeerde theoretische en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. In Oktober 2014 begon hij als promovendus bij de vakgroep Experimentele Psychologie aan de Universiteit Gent, waar hij onder begeleiding van Prof. Dr. Marcel Brass de neurocognitieve processen onderzoekt die sociale interactie mogelijk maken. Hij doet dit aan de hand van gedragsmatig onderzoek, onder andere naar automatische imitatie, maar ook aan de hand van neurowetenschappelijk onderzoek waarbij hij de hersenen in beeld brengt (fMRI) en stimuleert (TMS). Naast zijn doctoraatsonderzoek werkt Emiel ook regelmatig samen met Prof. Dr. Caroline Braet. In deze onderzoekslijn bestudeert hij de rol en ontwikkeling van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.

Bij In-Mind is Emiel werkzaam als redactielid.
Contact: Emiel.Cracco@UGent.be

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel heeft aan het University College Roosevelt Liberal Arts and Sciences gestudeerd en heeft vervolgens de Research Master Social and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. In September 2016 is hij begonnen als promovendus bij de afdeling Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hier doet hij, onder begeleiding van prof. dr. Denise de Ridder, prof. dr. Emely de Vet (Wageningen University), en dr. Marieke Adriaanse, onderzoek naar de onderliggende processen van de effectiviteit van nudges.

Bij In-Mind is Laurens werkzaam als hoofdredacteur.
Contact: l.c.vangestel@uu.nl

Mike Keesman

Mike Keesman

Mike Keesman is a postdoc at Leiden University and coordinates the research on the BENEFIT project. This project aims to uncover and implement psychological factors that make healthy living appealing: the carrot is mightier than the stick.  Mike graduated from Utrecht University with an MSc in Social and Health Psychology, in May 2013. During his PhD project, which he completed in March 2018, he primarily focused on the mechanisms of mindfulness to reduce desire. Mike is interested in the psychological factors underlying behavior regulation, and was trained to use experimental methods to uncover and modulate them.

Anneloes Kip

Anneloes Kip

Anneloes Kip heeft een achtergrond in de ouderenzorg en haalde in 2017 haar Bachelor diploma voor Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht (UU). Als onderdeel van het bachelor honoursprogramma voor de faculteit Sociale Wetenschappen was zij o.a. voorzitter van de redactie voor het online magazine “Think Big: it’s an honour". Momenteel volgt Anneloes een tweejarige onderzoeksmaster Sociale- en Gezondheidspsychologie aan de UU en werkt zij als onderzoeksassistent voor dr. Catharine Evers binnen het self-regulationlab.

Loes Kreemers

Loes Kreemers

Loes Kreemers rondde in 2014 haar onderzoeksmasterscriptie af bij de programmagroep arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie over verschillende vormen van zelfregulatie (doelgericht gedrag) werd bekroond met de David van Lennep scriptieprijs van de NSVP. Sindsdien doet zij in dezelfde programmagroep promotieonderzoek naar de zelfregulatie van werkzoekenden. De kernvragen van haar promotie zijn (1) hoe kunnen mensen omgaan met de tegenslagen die ze krijgen tijdens het zoeken naar werk en (2) hoe kunnen zij hun tijd effectief besteden aan het zoeken naar werk om hun kansen op een baan te vergroten.

Dirkje Pril

Dirkje Pril

Dirkje Pril studeerde Sociale Psychologie en Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht, waar zij daarna ook de Research Master Social and Health Psychology afrondde. In de tijd van de research master richtte zij haar onderzoek vooral op processen als impulsief gedrag, zelf-regulatie en motivatie. Haar master eindigde ze met een thesis over twee onderliggende processen van impulsief eten, onder leiding van prof. dr. Henk Aarts en in nauwe samenwerking met dr. Harm Veling. In december 2017 heeft ze haar promotie over interpersoonlijke effecten van macht, onder leiding van dr. Joris Lammers, magna cum laude afgesloten.

Bij In-Mind is Dirkje werkzaam als hoofdredacteur.
Contact: dirkje.pril@uni-koeln.de

Wendy Schreurs

Wendy Schreurs

Wendy Schreurs studeerde sociale psychologie en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In oktober 2014 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid aan de Universiteit Twente. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Jose Kerstholt, prof. dr. Ellen Giebels en dr. Peter de Vries (gefinancierd door TNO), richt zich op burgerparticipatie in het politiedomein, met een focus op moraliteit en emoties.

Bij In-Mind is Wendy werkzaam als redactielid.
Contact: w.schreurs@utwente.nl

Eleonore Smalle

Eleonore Smalle

Eleonore Smalle is postdoctoraal onderzoekster in de cognitieve psychologie. Ze is verbonden aan het Instituut voor Psychologisch Wetenschappelijk Onderzoek (IPSY) en het Instituut voor Neurowetenschap (IoNS) van de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), en aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit Gent. Daar bestudeert ze geheugenmechanismen aan de basis van taalverwerving. Aan de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Nottingham doet ze tevens onderzoek naar invloeden van de motorische cortex op spraakperceptie, door middel van Transcraniale Magnetische Stimulatie en electro-encefalografie van het brein.

Anouk van der Weiden

Anouk van der Weiden

Anouk van der Weiden heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij na het behalen van haar masterdiploma (cum laude) in 2008 vervolgens is gepromoveerd op de vraag wanneer en hoe mensen het gevoel hebben dat ze zelf de oorzaak zijn van hun eigen gedrag. Met haar doctorstitel op zak heeft zij op de afdeling Psychiatrie aan het UMC Utrecht verder onderzocht hoe dit gevoel verstoord is in patiënten met schizofrenie. In 2015 is zij teruggekeerd naar de Universiteit Utrecht om op de afdeling Gezondheidspsychologie te onderzoeken hoe goede gewoontes ontstaan en zich verder te specialiseren in het onderwijs.

Facebook