Richtlijnen voor auteurs

 

In-Mind publiceert korte overzichtsartikelen in de Nederlandse taal over psychologische onderwerpen. De artikelen worden geschreven door wetenschappers, en zijn geschikt voor een breed publiek. Alle artikelen ondergaan een reviewproces, waarbij goed wordt gekeken naar de kwaliteit van de inhoud en schrijfstijl. Wil je zelf een bijdrage leveren aan In-Mind? Lees dan de onderstaande richtlijnen goed door. 

Richtlijnen over de inhoud

In­-Mind Nederland is een peer ­reviewed online tijdschrift over psychologie. De redactie streeft naar publicatie van artikelen van hoge kwaliteit, die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Artikelen dienen aan de volgende eisen te voldoen:

• Artikelen hebben betrekking op een psychologisch thema in brede zin. Bij twijfel over  de geschiktheid van het onderwerp, neem contact op met de redactie.
• Artikelen in aanmerking voor publicatie bij In-Mind zijn overzichts artikelen. Zowel artikelen van 2500 woorden als artikelen van 1000 woorden zijn bedoeld om een beeld te schetsen van een onderzoeksgebied, niet om resultaten van één empirische studie te bespreken.
• Artikelen geven een afgewogen beeld van het uitgevoerde onderzoek, alsmede eventuele beperkingen van het onderzoek. Artikelen bevatten een (korte) toelichting over hoe de beschreven onderzoeken zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld een samenvatting van de gebruikte methode).
• Artikelen laten de relevantie van het onderwerp voor de praktijk zien. 
• Artikelen beschrijven alleen resultaten die reeds gepubliceerd zijn in een peer reviewed journal. In het geval van promotie­onderzoek kan ook over ongepubliceerd onderzoek worden bericht, mits het proefschrift door een manuscriptcommissie is goedgekeurd.

Richtlijnen over de vorm

Voor het insturen van een artikel voor publicatie in het online tijdschrift In-­Mind Nederland gelden de volgende voorwaarden: 
• Thema ­artikelen hebben een lengte van maximaal 2500 woorden. Artikelen hebben een lengte van maximaal 1000 woorden. 
• Daarnaast bevat de bijdrage:

        o een teaser van 50 tot 80 woorden die uitnodigt tot het lezen van het volledige artikel.
        o een verklarende woordenlijst met korte definities van psychologische vaktermen.
        o eventuele figuren en tabellen met onderschriften of illustraties. 
        o een korte biografie (maximaal 100 woorden) van de auteur (inclusief foto).
        o een begeleidende afbeelding vrij van auteursrechten (bijvoorbeeld van http://www.flickr.com).
        o een beknopte alfabetische literatuurlijst.

• Gezien onze brede doelgroep stellen wij hoge eisen met betrekking tot beknoptheid en heldere opbouw. Gebruik geen onnodig jargon, herhalingen of te lange zinnen. Let ook op een consequent gebruik van de tijden. Schrijf afkortingen voluit (zelfs als deze gangbaar zijn). 

Overige richtlijnen

• De redactie gaat ervan uit dat ingezonden kopij niet elders is gepubliceerd, of voor publicatie is aangeboden.
• Voor alle artikelen gelden de richtlijnen volgens de APA Publication Manual.
• Lever de tekst aan per e­mail: inmind.nl@gmail.com. Vermeld als auteursgegevens: titel, voornaam,  achternaam, affiliatie, werkadres, telefoonnummer en e­mailadres.

Facebook