Kurt Lewin Instituut

 

In-Mind Nederland heeft onlangs financiële steun gekregen van het Kurt Lewin Instituut, als erkenning van onze activiteiten om (sociale) psychologie op een begrijpelijke en leuke manier voor iedereen toegankelijk te maken. Deze steun stelt ons in staat om onze artikelen gratis te publiceren en onder een breed publiek te verspreiden. Wij zijn het Kurt Lewin Instituut hiervoor enorm dankbaar! 

Het Kurt Lewin Instituut is een netwerk van sociaalpsychologen en organisatiepsychologen aan vijf verschillende Nederlandse universiteiten (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, en de Vrije Universiteit Amsterdam). Ze zijn experts op het gebied van onder andere diversiteit, financieel gedrag, gezondheid, liefde en relaties, radicalisering, en de psychologische gevolgen van de Groningse aardbevingen.

Wilt u meer weten over het Kurt Lewin Instituut, bezoek dan hun website www.psychologievansociaalgedrag.nl. Deze website geeft inzicht in onderwerpen waar de sociale psychologie in Nederland zich mee bezighoudt, en in wie de wetenschappers in dit vakgebied zijn. Mocht u meer willen weten over een lopend project, een bepaald thema, of interesse hebben in samenwerking, dan kunt u de wetenschappers die op deze site staan direct benaderen.

Voor overige vragen kunt u mailen naar KLI.manager@uu.nl.

Facebook