Loes van den Bekerom

Loes van den Bekerom

Loes van den Bekerom heeft een achtergrond in sociale wetenschappen en heeft de onderzoeksmaster Social & Health Psychology afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Sinds februari 2022 is Loes werkzaam als promovenda (PhD) aan de Health Campus van het Leids Universitair Medisch Centrum in Den Haag. Hier wordt interdisciplinair onderzoek uitgevoerd om bij te dragen aan een gezonde levensverwachting voor iedereen. Binnen haar promotieonderzoek onderzoekt zij welke gedragsveranderingstechnieken effectief zijn in het bevorderen van gezondheid voor een brede groep mensen, om bestaande sociaaleconomische gezondheidsverschillen tegen te gaan. Hiermee hoopt zij haar kennis in te kunnen zetten voor een gezondere samenleving.  

Bij In-Mind is Loes werkzaam als blogger.
Contact: l.van_den_bekerom@lumc.nl

 

Jamie Breukel

Jamie Breukel

Jamie Breukel heeft de Research Master Psychologie met een tweedelige major in Sociale Psychologie en Methoden & Statistiek afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte voorheen als onderzoeksassistent voor prof. dr. Naomi Ellemers (Organisatiegedrag Universiteit Utrecht) en deed onderzoek naar moraliteit, diversiteit en inclusie, en fysiologische stress. In december 2021 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Human Resource Studies aan Tilburg University. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van dr. Sanne Nijs, dr. Stefanie Duijndam, dr. Hans van Dijk en dr. Marloes van Engen, richt zich op uitsluiting op de werkvloer en de vraag wat het emotionele, mentale en fysieke effect ervan is op doelwitten. Het hoofddoel van haar promotieonderzoek is het vormgeven van een interventie die uitsluiting op de werkvloer tegengaat.  

Bij In-Mind is Jamie werkzaam als blogger.
Contact: j.s.breukel@tilburguniversity.edu

Marieke Wieringa

Marieke Wieringa

Marieke Wieringa is promovenda (PhD) bij de onderzoeksgroep Communication & Media van het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar promotieonderzoek richt zich op mens-robot communicatie. De focus ligt hierbij op morele interacties tussen mensen en robots. Zo onderzoekt ze hoe we reageren op robots die emoties tonen, wanneer zij ongepast (bijvoorbeeld gewelddadig) behandeld worden. Op deze manier tracht zij onder andere antwoord te geven op de vraag hoe robots moeten reageren om dergelijk gedrag te ontmoedigen.

Bij In-Mind is Marieke werkzaam als blogger.

Vince Pelzer

Vince Pelzer

Vince Pelzer heeft eerst de master Gedragsverandering afgerond, en vervolgens de master Arbeids- & Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nu is hij promovendus (PhD) aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij interventies onderzoekt om de mentale gezondheid van werknemers binnen bedrijven te bevorderen. Als onderzoeker vindt hij het belangrijk dat je je goed voelt op het werk, en dat je er plezier uit haalt. Hij zet dan ook graag zijn kennis en enthousiasme in om dit realiteit te maken.

Bij In-Mind is Vince werkzaam als blogger.

Isa Bertram

Isa Bertram

Isa Bertram heeft na een interdisciplinaire bachelor de onderzoeksmaster Social & Health Psychology gevolgd aan de Universiteit van Utrecht. Nu doet zij haar promotieonderzoek bij het departement Bestuurs- en organisatiekunde in Utrecht. Daar combineert zij sociaal psychologische inzichten met de bestuurs- en organisatiekunde. Isa onderzoekt in een klein, internationaal team welke stereotypen men heeft over ambtenaren, en hoe die stereotypen de ambtenaar beïnvloeden. 

Bij In-Mind is Isa werkzaam als blogger.

Ceciel Heijkants

Ceciel Heijkants

Ceciel Heijkants heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen en heeft zich sinds het begin van haar onderzoekscarrière gespecialiseerd in onderzoek naar (ouderen)zorg. In 2019 is zij gestart als promovenda bij de onderzoeksgroep Work, Health and Performance van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Middels het promotietraject hoopt zij een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en organisatie van werk in de ouderenzorg, zodat zorgmedewerkers nog lang en met nog meer plezier naar hun werk blijven gaan. Als blogger voor In-Mind hoopt ze de lezer mee te nemen in het bijzondere en de diepere lagen van het alledaagse.

Bij In-Mind is Ceciel werkzaam als blogger.  

Chantal D'Amore

Chantal D'Amore

Chantal D’Amore is promovenda (PhD) aan de Rijksuniversiteit Groningen op de afdeling Sociale Psychologie en doet onderzoek naar politieke polarisatie en moraliteit. In haar PhD project vraagt ze zich af hoe en wanneer nieuwe morele overtuigingen ontstaan bij individuen en groepen in de context van gepolariseerde politieke debatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan debatten rondom racisme, duurzaamheid, en gelijke rechten voor verschillende (groepen) mensen. In dergelijke debatten onderzoekt ze vooral welke drijfveren ertoe leiden dat mensen hun mening komen te vermengen met hun kernwaarden en zich zodoende ingraven in hun eigen gelijk. Een kerninteresse in haar onderzoek betreft hoe verschillende soorten politieke (macro) contexten en sociale netwerken dit psychologische (micro) mechanisme kunnen beïnvloeden. 

Bij In-Mind is Chantal werkzaam als blogger.  

Florien Cramwinckel

Florien Cramwinckel

Florien Cramwinckel heeft zowel een bachelor (Universiteit Utrecht, 2007, cum laude) als een research master (Universiteit Leiden, 2010, cum laude) in sociale psychologie behaald. In 2016 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift getiteld “The Social Dynamics of Morality”. Dit proefschrift gaat over hoe mensen reageren op het morele gedrag van anderen, waarom deze reacties soms negatief zijn, en hoe deze negatieve reacties zijn te verminderen of te voorkomen. Sinds 2015 werkt Florien als universitair docent aan de Universiteit Leiden. Zij onderzoekt dagelijkse moraliteit en seksuele diversiteit. Daarnaast is zij vrijwillige voorlichter seksuele diversiteit bij het COC Midden-Nederland.

Jiska Jonas

Jiska Jonas

Jiska Jonas is universitair docent aan de Universiteit Twente bij de vakgroep Psychologie Conflict, Risico en Veiligheid (PCRS), waar ze voornamelijk onderzoek doet op het gebied van herstelrecht en mediation in strafzaken. Na het afronden van de haar master PCRS heeft ze een promotieonderzoek gedaan naar de impact van deelname aan victim-offender mediation op verdachten. Zo heeft ze onderzocht of deelname aan mediation in verband staat met een lagere recidivekans en welke psychologische impact hier mogelijk aan ten grondslag ligt. Momenteel doet ze onderzoek naar de verankering van het herstelrecht in Nederland en de rol die een community kan spelen binnen herstelgerichte programma’s.    

Bij In-Mind is Jiska werkzaam als blogger en proofreader.
Contact: j.jonas-vandijk@utwente.nl

Anneloes Kip

Anneloes Kip

Anneloes Kip heeft de Research Master Social- and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte voorheen als onderzoeksassistent voor dr. Catharine Evers (self-regulation lab Universiteit Utrecht) en deed onderzoek naar emoties als rechtvaardiging om toe te geven aan verleidingen. In januari 2020 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Sociale Psychologie aan de Universiteit Tilburg. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Ilja van Beest, dr. Willem Sleegers en dr. Thorsten Erle, richt zich op verschillende reacties op buitensluiten (ostracism) en de vraag hoe het mogelijk is dat sociale pijn zowel prosociale als anti-sociale reacties kan veroorzaken.

Bij In-Mind is Anneloes verantwoordelijk voor het blogteam.
Contact: a.kip@tilburguniversity.edu

Facebook