Wendy Schreurs

Wendy Schreurs

Wendy Schreurs studeerde sociale psychologie en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In oktober 2014 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid aan de Universiteit Twente. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Jose Kerstholt, prof. dr. Ellen Giebels en dr. Peter de Vries (gefinancierd door TNO), richt zich op burgerparticipatie in het politiedomein, met een focus op moraliteit en emoties.

Bij In-Mind is Wendy verantwoordelijk voor het blogteam en werkzaam als redactielid.
Contact: w.schreurs@utwente.nl

Anouk van der Weiden

Anouk van der Weiden

Anouk van der Weiden heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij na het behalen van haar masterdiploma (cum laude) in 2008 vervolgens is gepromoveerd op de vraag wanneer en hoe mensen het gevoel hebben dat ze zelf de oorzaak zijn van hun eigen gedrag. Met haar doctorstitel op zak heeft zij op de afdeling Psychiatrie aan het UMC Utrecht verder onderzocht hoe dit gevoel verstoord is in patiënten met schizofrenie. In 2015 is zij teruggekeerd naar de Universiteit Utrecht om op de afdeling Gezondheidspsychologie te onderzoeken hoe goede gewoontes ontstaan en zich verder te specialiseren in het onderwijs.

Bij In-Mind is Anouk werkzaam als blogger.

Mike Keesman

Mike Keesman

Mike Keesman is een postdoc aan de Universiteit Leiden en coördineert het onderzoek van het BENEFIT project. Dit project is gericht op het ontdekken en implementeren van psychologische factoren die gezond leven aantrekkelijk maken. Mike is in mei 2013 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht met een master in sociale en gezondheidspsychologie. Tijdens zijn promotieproject, die hij in maart 2018 voltooide, richtte hij zich voornamelijk op de mechanismen achter mindfulness om verlangen te verminderen. Mike is geïnteresseerd in de psychologische factoren die ten grondslag liggen aan gedragsregulatie, en is opgeleid om experimentele methoden te gebruiken met het doel deze bloot te leggen en te moduleren.

Bij In-Mind is Mike werkzaam als blogger.

Loes Kreemers

Loes Kreemers

Loes Kreemers rondde in 2014 haar onderzoeksmasterscriptie af bij de programmagroep arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie over verschillende vormen van zelfregulatie (doelgericht gedrag) werd bekroond met de David van Lennep scriptieprijs van de NSVP. Sindsdien doet zij in dezelfde programmagroep promotieonderzoek naar de zelfregulatie van werkzoekenden. De kernvragen van haar promotie zijn (1) hoe kunnen mensen omgaan met de tegenslagen die ze krijgen tijdens het zoeken naar werk en (2) hoe kunnen zij hun tijd effectief besteden aan het zoeken naar werk om hun kansen op een baan te vergroten. Daarnaast is Loes geïnteresseerd in (de psychologie achter) duurzaamheid. Zo doet ze onderzoek naar recyclegedrag en doet ze vrijwilligerswerk bij Proveg international: een internationale organisatie die zich inzet voor de transitie naar een duurzaam, mens- en diervriendelijk voedselsysteem door de consumptie van dierlijke producten te verminderen.

Bij In-Mind is Loes werkzaam als blogger.

Anneloes Kip

Anneloes Kip

Anneloes Kip heeft een achtergrond in de ouderenzorg en haalde in 2017 haar Bachelor diploma voor Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht (UU). Als onderdeel van het bachelor honoursprogramma voor de faculteit Sociale Wetenschappen was zij o.a. voorzitter van de redactie voor het online magazine “Think Big: it’s an honour". Momenteel volgt Anneloes een tweejarige onderzoeksmaster Sociale- en Gezondheidspsychologie aan de UU en werkt zij als onderzoeksassistent voor dr. Catharine Evers binnen het self-regulationlab.

Bij In-Mind is Anneloes werkzaam als blogger.

Eleonore Smalle

Eleonore Smalle

Eleonore Smalle is postdoctoraal onderzoekster in de cognitieve psychologie. Ze is verbonden aan het Instituut voor Psychologisch Wetenschappelijk Onderzoek (IPSY) en het Instituut voor Neurowetenschap (IoNS) van de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), en aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit Gent. Daar bestudeert ze geheugenmechanismen aan de basis van taalverwerving. Aan de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Nottingham doet ze tevens onderzoek naar invloeden van de motorische cortex op spraakperceptie, door middel van Transcraniale Magnetische Stimulatie en electro-encefalografie van het brein.  

Bij In-Mind is Elenore werkzaam als blogger.

Emiel Cracco

Emiel Cracco

Emiel Cracco studeerde theoretische en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan diezelfde universiteit, waar hij bestudeert hoe andermans gedrag verwerkt wordt in de hersenen, en hoe dit sociale interactie mogelijk maakt. Hij doet dit door middel van gedragsmatig onderzoek, onder andere naar automatische imitatie, maar ook door middel van neurowetenschappelijk onderzoek, waarin hij de hersenen zowel in beeld brengt (fMRI) als stimuleert (TMS). Naast deze onderzoekslijn is Emiel ook betrokken bij onderzoek naar de rol en ontwikkeling van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.

Bij In-Mind is Emiel werkzaam als hoofdredacteur en blogger.
Contact: Emiel.Cracco@UGent.be

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel heeft aan het University College Roosevelt Liberal Arts and Sciences gestudeerd en heeft vervolgens de Research Master Social and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. In September 2016 is hij begonnen als promovendus bij de afdeling Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hier doet hij, onder begeleiding van prof. dr. Denise de Ridder, prof. dr. Emely de Vet (Wageningen University), en dr. Marieke Adriaanse, onderzoek naar de onderliggende processen van de effectiviteit van nudges.

Bij In-Mind is Laurens werkzaam als hoofdredacteur en blogger.
Contact: l.c.vangestel@uu.nl

Dirkje Pril

Dirkje Pril

Dirkje Pril studeerde Sociale Psychologie en Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht, waar zij daarna ook de Research Master Social and Health Psychology afrondde. In de tijd van de research master richtte zij haar onderzoek vooral op processen als impulsief gedrag, zelf-regulatie en motivatie. Haar master eindigde ze met een thesis over twee onderliggende processen van impulsief eten, onder leiding van prof. dr. Henk Aarts en in nauwe samenwerking met dr. Harm Veling. In december 2017 heeft ze haar promotie over interpersoonlijke effecten van macht, onder leiding van dr. Joris Lammers, magna cum laude afgesloten.

Bij In-Mind is Dirkje werkzaam geweest als hoofdredacteur en blogger.
Contact: dirkje.pril@uni-koeln.de

Facebook