Anneloes Kip

Anneloes Kip

Anneloes Kip heeft de Research Master Social- and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte voorheen als onderzoeksassistent voor dr. Catharine Evers (self-regulation lab Universiteit Utrecht) en deed onderzoek naar emoties als rechtvaardiging om toe te geven aan verleidingen. In januari 2020 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Sociale Psychologie aan de Universiteit Tilburg. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Ilja van Beest en dr. Willem Sleegers, richt zich op verschillende reacties op buitensluiten (ostracism) en de vraag hoe het mogelijk is dat sociale pijn zowel prosociale als anti-sociale reacties kan veroorzaken. Bij In-Mind is Anneloes verantwoordelijk voor het blogteam.
Contact: a.kip@tilburguniversity.edu

Chantal D'Amore

Chantal D'Amore

Chantal D’Amore is promovenda (PhD) aan de Rijksuniversiteit Groningen op de afdeling Sociale Psychologie en doet onderzoek naar politieke polarisatie en moraliteit. In haar PhD project vraagt ze zich af hoe en wanneer nieuwe morele overtuigingen ontstaan bij individuen en groepen in de context van gepolariseerde politieke debatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan debatten rondom racisme, duurzaamheid, en gelijke rechten voor verschillende (groepen) mensen. In dergelijke debatten onderzoekt ze vooral welke drijfveren ertoe leiden dat mensen hun mening komen te vermengen met hun kernwaarden en zich zodoende ingraven in hun eigen gelijk. Een kerninteresse in haar onderzoek betreft hoe verschillende soorten politieke (macro) contexten en sociale netwerken dit psychologische (micro) mechanisme kunnen beïnvloeden. 

Bij In-Mind is Chantal werkzaam als blogger.  

Aart van Stekelenburg

Aart van Stekelenburg

Aart van Stekelenburg is PhD student bij de onderzoeksgroep Communication & Media van het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zijn promotieonderzoek, begeleid door prof. dr. Moniek Buijzen, dr. Gabi Schaap en dr. Harm Veling, is gericht op de wetenschap van wetenschapscommunicatie. Daarbij ligt de focus op hoe men wetenschappelijke informatie verwerkt en wanneer deze informatie weerstand opwekt. Een belangrijke vraag in het onderzoeksproject is hoe we ervoor kunnen zorgen dat we het eens worden over feiten.

Bij In-Mind is Aart werkzaam als blogger.

Mike Keesman

Mike Keesman

Mike Keesman is een postdoc aan de Universiteit Leiden en coördineert het onderzoek van het BENEFIT project. Dit project is gericht op het ontdekken en implementeren van psychologische factoren die gezond leven aantrekkelijk maken. Mike is in mei 2013 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht met een master in sociale en gezondheidspsychologie. Tijdens zijn promotieproject, die hij in maart 2018 voltooide, richtte hij zich voornamelijk op de mechanismen achter mindfulness om verlangen te verminderen. Mike is geïnteresseerd in de psychologische factoren die ten grondslag liggen aan gedragsregulatie, en is opgeleid om experimentele methoden te gebruiken met het doel deze bloot te leggen en te moduleren.

Bij In-Mind is Mike werkzaam als blogger.

Loes Kreemers

Loes Kreemers

Loes Kreemers rondde in 2014 haar onderzoeksmasterscriptie af bij de programmagroep arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie over verschillende vormen van zelfregulatie (doelgericht gedrag) werd bekroond met de David van Lennep scriptieprijs van de NSVP. Sindsdien doet zij in dezelfde programmagroep promotieonderzoek naar de zelfregulatie van werkzoekenden. De kernvragen van haar promotie zijn (1) hoe kunnen mensen omgaan met de tegenslagen die ze krijgen tijdens het zoeken naar werk en (2) hoe kunnen zij hun tijd effectief besteden aan het zoeken naar werk om hun kansen op een baan te vergroten. Daarnaast is Loes geïnteresseerd in (de psychologie achter) duurzaamheid. Zo doet ze onderzoek naar recyclegedrag en doet ze vrijwilligerswerk bij Proveg international: een internationale organisatie die zich inzet voor de transitie naar een duurzaam, mens- en diervriendelijk voedselsysteem door de consumptie van dierlijke producten te verminderen.

Bij In-Mind is Loes werkzaam als blogger.

Eleonore Smalle

Eleonore Smalle

Eleonore Smalle is postdoctoraal onderzoekster in de cognitieve psychologie. Ze is verbonden aan het Instituut voor Psychologisch Wetenschappelijk Onderzoek (IPSY) en het Instituut voor Neurowetenschap (IoNS) van de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), en aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit Gent. Daar bestudeert ze geheugenmechanismen aan de basis van taalverwerving. Aan de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Nottingham doet ze tevens onderzoek naar invloeden van de motorische cortex op spraakperceptie, door middel van Transcraniale Magnetische Stimulatie en electro-encefalografie van het brein.  

Bij In-Mind is Elenore werkzaam als blogger.

Emiel Cracco

Emiel Cracco

Emiel Cracco studeerde theoretische en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan diezelfde universiteit, waar hij bestudeert hoe andermans gedrag verwerkt wordt in de hersenen, en hoe dit sociale interactie mogelijk maakt. Hij doet dit door middel van gedragsmatig onderzoek, onder andere naar automatische imitatie, maar ook door middel van neurowetenschappelijk onderzoek, waarin hij de hersenen zowel in beeld brengt (fMRI) als stimuleert (TMS). Naast deze onderzoekslijn is Emiel ook betrokken bij onderzoek naar de rol en ontwikkeling van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.

Bij In-Mind is Emiel werkzaam als hoofdredacteur en blogger.
Contact: Emiel.Cracco@UGent.be

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel heeft aan het University College Roosevelt Liberal Arts and Sciences gestudeerd en heeft vervolgens de Research Master Social and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. In September 2016 is hij begonnen als promovendus bij de afdeling Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hier doet hij, onder begeleiding van prof. dr. Denise de Ridder, prof. dr. Emely de Vet (Wageningen University), en dr. Marieke Adriaanse, onderzoek naar de onderliggende processen van de effectiviteit van nudges.

Bij In-Mind is Laurens werkzaam als hoofdredacteur en blogger.
Contact: l.c.vangestel@uu.nl

Facebook