Vince Pelzer

Vince Pelzer

Vince Pelzer heeft eerst de master Gedragsverandering afgerond, en vervolgens de master Arbeids- & Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nu is hij promovendus (PhD) aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij interventies onderzoekt om de mentale gezondheid van werknemers binnen bedrijven te bevorderen. Als onderzoeker vindt hij het belangrijk dat je je goed voelt op het werk, en dat je er plezier uit haalt. Hij zet dan ook graag zijn kennis en enthousiasme in om dit realiteit te maken.

Bij In-Mind is Vince werkzaam als blogger.

Fanny de Swart

Fanny de Swart

Fanny de Swart is Universitair Docent (Assistant Professor) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en postdoc bij de Universiteit Leiden. Zij heeft een klinische achtergrond als ontwikkelingspsycholoog en GZ-psycholoog binnen het speciaal onderwijs (cluster 4) voor leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Zij is met name geïnteresseerd in sociale processen in klassen, zoals leerkracht-leerling relaties, relaties met klasgenoten, en processen op groepsniveau, in samenhang met gedrag van leerlingen. Als buitenpromovendus heeft zij onderzoek gedaan naar deze processen in het speciaal onderwijs. Haar missie als docent en onderzoeker is om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden en te zorgen voor verspreiding van wetenschappelijke kennis naar het werkveld.

Bij In-Mind is Fanny werkzaam als blogger.

Esther Klinkenberg

Esther Klinkenberg

Esther Klinkenberg heeft na een bachelor psychologie de onderzoeksmaster Social and Health Psychology gedaan aan de Universiteit Utrecht. Nu heeft zij een functie als docent Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen deze functie probeert zij haar liefde voor de wetenschap door te geven aan beginnende studenten door het geven van onderwijs in academische vaardigheden en statistiek.

Bij In-Mind is Esther werkzaam als blogger.

Bart Strijbos

Bart Strijbos

Bart Strijbos studeerde Arbeids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft in het totaal 3,5 jaar als docent en tutor bij de opleiding psychologie aan dezelfde universiteit les gegeven. Tijdens corona heeft hij de overstap gemaakt naar coachen en ondernemen voor zijn eigen bedrijf. Als coach vindt hij het belangrijk dat mensen hun eigen authentieke geluk nastreven. Als blogger voor In-Mind hoopt hij de lezer aan het denken te zetten over alledaagse zaken, zoals de invloed van normen op je werk.

Bij In-Mind is Bart werkzaam als blogger.

Isa Bertram

Isa Bertram

Isa Bertram heeft na een interdisciplinaire bachelor de onderzoeksmaster Social & Health Psychology gevolgd aan de Universiteit van Utrecht. Nu doet zij haar promotieonderzoek bij het departement Bestuurs- en organisatiekunde in Utrecht. Daar combineert zij sociaal psychologische inzichten met de bestuurs- en organisatiekunde. Isa onderzoekt in een klein, internationaal team welke stereotypen men heeft over ambtenaren, en hoe die stereotypen de ambtenaar beïnvloeden. 

Bij In-Mind is Isa werkzaam als blogger.

Ceciel Heijkants

Ceciel Heijkants

Ceciel Heijkants heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen en heeft zich sinds het begin van haar onderzoekscarrière gespecialiseerd in onderzoek naar (ouderen)zorg. In 2019 is zij gestart als promovenda bij de onderzoeksgroep Work, Health and Performance van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Middels het promotietraject hoopt zij een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en organisatie van werk in de ouderenzorg, zodat zorgmedewerkers nog lang en met nog meer plezier naar hun werk blijven gaan. Als blogger voor In-Mind hoopt ze de lezer mee te nemen in het bijzondere en de diepere lagen van het alledaagse.

Bij In-Mind is Ceciel werkzaam als blogger.  

Chantal D'Amore

Chantal D'Amore

Chantal D’Amore is promovenda (PhD) aan de Rijksuniversiteit Groningen op de afdeling Sociale Psychologie en doet onderzoek naar politieke polarisatie en moraliteit. In haar PhD project vraagt ze zich af hoe en wanneer nieuwe morele overtuigingen ontstaan bij individuen en groepen in de context van gepolariseerde politieke debatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan debatten rondom racisme, duurzaamheid, en gelijke rechten voor verschillende (groepen) mensen. In dergelijke debatten onderzoekt ze vooral welke drijfveren ertoe leiden dat mensen hun mening komen te vermengen met hun kernwaarden en zich zodoende ingraven in hun eigen gelijk. Een kerninteresse in haar onderzoek betreft hoe verschillende soorten politieke (macro) contexten en sociale netwerken dit psychologische (micro) mechanisme kunnen beïnvloeden. 

Bij In-Mind is Chantal werkzaam als blogger.  

Aart van Stekelenburg

Aart van Stekelenburg

Aart van Stekelenburg is PhD student bij de onderzoeksgroep Communication & Media van het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zijn promotieonderzoek, begeleid door prof. dr. Moniek Buijzen, dr. Gabi Schaap en dr. Harm Veling, is gericht op de wetenschap van wetenschapscommunicatie. Daarbij ligt de focus op hoe men wetenschappelijke informatie verwerkt en wanneer deze informatie weerstand opwekt. Een belangrijke vraag in het onderzoeksproject is hoe we ervoor kunnen zorgen dat we het eens worden over feiten.

Bij In-Mind is Aart werkzaam als blogger.

Mike Keesman

Mike Keesman

Mike is een gedragswetenschapper bij UWV WERKbedrijf. Mike is geïnteresseerd in de psychologische factoren die ten grondslag liggen aan gedrag en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Hij houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van gedragsgerelateerde praktijkexperimenten, workshops en geeft advies over gedrag. Hiermee levert hij zijn bijdrage aan een mensgerichtere en effectievere overheid.  Bij In-Mind is Mike werkzaam als blogger.

 
 

Emiel Cracco

Emiel Cracco

Emiel Cracco studeerde theoretische en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan diezelfde universiteit, waar hij bestudeert hoe andermans gedrag verwerkt wordt in de hersenen, en hoe dit sociale interactie mogelijk maakt. Hij doet dit door middel van gedragsmatig onderzoek, onder andere naar automatische imitatie, maar ook door middel van neurowetenschappelijk onderzoek, waarin hij de hersenen zowel in beeld brengt (fMRI) als stimuleert (TMS). Naast deze onderzoekslijn is Emiel ook betrokken bij onderzoek naar de rol en ontwikkeling van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.

Bij In-Mind is Emiel werkzaam als hoofdredacteur en blogger.
Contact: Emiel.Cracco@UGent.be

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel is Universitair Docent bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar gedragsinterventies om gezond gedrag te stimuleren. In 2021 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de effectiviteit en aanvaardbaarheid van nudging interventies. Daarvoor heeft hij aan het University College Roosevelt gestudeerd en heeft vervolgens hij de Research Master Social and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. 

Laurens is van 2017 tot 2021 hoofdredacteur geweest van In-Mind Nederland.
Tegenwoordig is Laurens bij In-Mind werkzaam als redacteur en blogger.
Contact: l.c.van.gestel@fsw.leidenuniv.nl

Jiska Jonas

Jiska Jonas

Jiska Jonas heeft de master Psychology of Conflict, Risk and Safety afgerond aan de Universiteit Twente. In oktober 2017 is zij gestart als promovenda met het project ‘opening the black-box of victim-offender mediation’. In haar promotietraject onderzoekt ze hoe en waardoor deelname aan victim-offender mediation een lagere recidivekans kan verklaren. Zij is hiervoor verbonden aan de Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht en wordt begeleid door prof. Hans Nelen (UM), prof. Jacques Claessen (UM) en dr. Sven Zebel (UT). Het onderzoek is gefinancierd door een research talent grant van NWO.

Bij In-Mind is Jiska werkzaam als proofreader voor het blogteam.
Contact: j.jonas-vandijk@utwente.nl

Anneloes Kip

Anneloes Kip

Anneloes Kip heeft de Research Master Social- and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte voorheen als onderzoeksassistent voor dr. Catharine Evers (self-regulation lab Universiteit Utrecht) en deed onderzoek naar emoties als rechtvaardiging om toe te geven aan verleidingen. In januari 2020 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Sociale Psychologie aan de Universiteit Tilburg. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Ilja van Beest en dr. Willem Sleegers, richt zich op verschillende reacties op buitensluiten (ostracism) en de vraag hoe het mogelijk is dat sociale pijn zowel prosociale als anti-sociale reacties kan veroorzaken.

Bij In-Mind is Anneloes verantwoordelijk voor het blogteam.
Contact: a.kip@tilburguniversity.edu

Facebook