Jamie Breukel

Jamie Breukel heeft de Research Master Psychologie met een tweedelige major in Sociale Psychologie en Methoden & Statistiek afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte voorheen als onderzoeksassistent voor prof. dr. Naomi Ellemers (Organisatiegedrag Universiteit Utrecht) en deed onderzoek naar moraliteit, diversiteit en inclusie, en fysiologische stress. In december 2021 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Human Resource Studies aan Tilburg University. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van dr. Sanne Nijs, dr. Stefanie Duijndam, dr. Hans van Dijk en dr. Marloes van Engen, richt zich op uitsluiting op de werkvloer en de vraag wat het emotionele, mentale en fysieke effect ervan is op doelwitten. Het hoofddoel van haar promotieonderzoek is het vormgeven van een interventie die uitsluiting op de werkvloer tegengaat.

 

Bij In-Mind is Jamie werkzaam als blogger.
Contact: j.s.breukel@tilburguniversity.edu

Facebook