Laurens van Gestel

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel heeft aan het University College Roosevelt Liberal Arts and Sciences gestudeerd en heeft vervolgens de Research Master Social and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. In September 2016 is hij begonnen als promovendus bij de afdeling Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hier doet hij, onder begeleiding van prof. dr. Denise de Ridder, prof. dr. Emely de Vet (Wageningen University), en dr. Marieke Adriaanse, onderzoek naar de onderliggende processen van de effectiviteit van nudges.

Bij In-Mind is Laurens werkzaam als hoofdredacteur en blogger.
Contact: l.c.vangestel@uu.nl

Emiel Cracco

Emiel Cracco

Emiel Cracco studeerde theoretische en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan diezelfde universiteit, waar hij bestudeert hoe andermans gedrag verwerkt wordt in de hersenen, en hoe dit sociale interactie mogelijk maakt. Hij doet dit door middel van gedragsmatig onderzoek, onder andere naar automatische imitatie, maar ook door middel van neurowetenschappelijk onderzoek, waarin hij de hersenen zowel in beeld brengt (fMRI) als stimuleert (TMS). Naast deze onderzoekslijn is Emiel ook betrokken bij onderzoek naar de rol en ontwikkeling van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.

Bij In-Mind is Emiel werkzaam als hoofdredacteur en blogger.
Contact: Emiel.Cracco@UGent.be

Henry Otgaar

Henry Otgaar

Henry Otgaar is cum laude gepromoveerd op het gebied van pseudo-herinneringen bij de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Momenteel werkt hij als universitair docent bij de sectie Forensische Psychologie bij dezelfde faculteit. Zijn onderzoek is gericht op de ontwikkeling van het geheugen en geheugenfouten. Meer specifiek is hij geïnteresseerd in de rol van het geheugen in de rechtszaal.  Verder werkt hij als getuige-deskundige voor het Maastrichts Forensisch Instituut (www.tmfi.nl) in strafzaken waarin de betrouwbaarheid van verklaringen wordt betwist. Ook is hij een Associate Editor van het internationale tijdschrift Memory. Meer informatie is te vinden op zijn persoonlijke website: http://henryotgaar.wix.com/henryotgaar.

Bij In-Mind is Henry werkzaam als redactielid.
Contact: henry.otgaar@maastrichtuniversity.nl

Pam ten Broeke

Pam ten Broeke

Pam ten Broeke is sinds september 2018 promovendus bij de Work, Health, and Performance onderzoeksgroep van het Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen. Onder begeleiding van dr. Erik Bijleveld, dr. Debby Beckers, en prof. dr. Sabine Geurts doet zij onderzoek naar de psychologie van zitgedrag. Daarvoor studeerde ze Psychologie aan de Universiteit Utrecht, gevolgd door een onderzoeksmaster Social and Health Psychology. Haar thesis, onder supervisie van dr. Marieke Adriaanse, ging over “het sneeuwbaleffect van zelfregulatie falen”.

Bij In-Mind is Pam werkzaam als redactielid.
Contact: P.tenBroeke@psych.ru.nl

Anneloes Kip

Anneloes Kip

Anneloes Kip heeft de Research Master Social- and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte voorheen als onderzoeksassistent voor dr. Catharine Evers (self-regulation lab Universiteit Utrecht) en deed onderzoek naar emoties als rechtvaardiging om toe te geven aan verleidingen. In januari 2020 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Sociale Psychologie aan de Universiteit Tilburg. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Ilja van Beest en dr. Willem Sleegers, richt zich op verschillende reacties op buitensluiten (ostracism) en de vraag hoe het mogelijk is dat sociale pijn zowel prosociale als anti-sociale reacties kan veroorzaken.

Bij In-Mind is Anneloes verantwoordelijk voor het blogteam.
Contact: a.kip@tilburguniversity.edu

Lize De Coster

Lize De Coster

Lize De Coster studeerde theoretische en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent, waar ze in 2014 ook haar doctoraat behaalde. Tijdens dit doctoraat bestudeerde ze de simulatie van motorisch en emotioneel gedrag in sociale interacties, gebruikmakend van gedragsmatige, psychophysiologische en neurowetenschappelijke methoden. Vervolgens werkte ze als postdoctoraal onderzoeker aan UCSF, waar ze neurofarmacologisch onderzoek verrichtte in klinische populaties. Ze verhuisde onlangs naar UC3M in Madrid om zich te verdiepen in mens-computerinteracties.

Bij In-Mind is Lize werkzaam als redactielid.
Contact: lcoster@inf.uc3m.es

Annabel Nijhof

Annabel Nijhof

Annabel Nijhof deed tijdens haar PhD aan de Universiteit Gent onderzoek naar de sociale tekortkomingen die kenmerkend zijn voor personen met autisme. Zij keek hierbij niet alleen naar het gedrag, maar ook naar de hersenactiviteit van volwassenen met en zonder autisme, terwijl die verschillende sociale taken uitvoerden. Inmiddels is zij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan King’s College London, waar ze haar onderzoek naar sociale processen bij volwassenen met autisme verderzet. Ze hoopt zo een beter zicht te krijgen op de onderliggende oorzaken voor de problemen die mensen met autisme vaak ervaren in alledaagse sociale situaties.

Bij In-Mind is Annabel werkzaam als redactielid.

Facebook

De Redactie | In-Mind

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.