Emiel Cracco

Emiel Cracco

Emiel Cracco studeerde theoretische en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan diezelfde universiteit, waar hij bestudeert hoe andermans gedrag verwerkt wordt in de hersenen, en hoe dit sociale interactie mogelijk maakt. Hij doet dit door middel van gedragsmatig onderzoek, onder andere naar automatische imitatie, maar ook door middel van neurowetenschappelijk onderzoek, waarin hij de hersenen zowel in beeld brengt (fMRI) als stimuleert (TMS). Naast deze onderzoekslijn is Emiel ook betrokken bij onderzoek naar de rol en ontwikkeling van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.

Bij In-Mind is Emiel werkzaam als hoofdredacteur en blogger.
Contact: Emiel.Cracco@UGent.be

Annabel Nijhof

Annabel Nijhof

Annabel Nijhof deed tijdens haar PhD aan de Universiteit Gent onderzoek naar de sociale tekortkomingen die kenmerkend zijn voor personen met autisme. Zij keek hierbij niet alleen naar het gedrag, maar ook naar de hersenactiviteit van volwassenen met en zonder autisme, terwijl die verschillende sociale taken uitvoerden. Inmiddels is zij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan King’s College London, waar ze haar onderzoek naar sociale processen bij volwassenen met autisme verderzet. Ze hoopt zo een beter zicht te krijgen op de onderliggende oorzaken voor de problemen die mensen met autisme vaak ervaren in alledaagse sociale situaties.

Bij In-Mind is Annabel werkzaam als hoofdredacteur en manager social media.

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel is Universitair Docent bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar gedragsinterventies om gezond gedrag te stimuleren. In 2021 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de effectiviteit en aanvaardbaarheid van nudging interventies. Daarvoor heeft hij aan het University College Roosevelt gestudeerd en heeft vervolgens hij de Research Master Social and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. 

Laurens is van 2017 tot 2021 hoofdredacteur geweest van In-Mind Nederland.
Tegenwoordig is Laurens bij In-Mind werkzaam als redacteur en blogger.
Contact: l.c.van.gestel@fsw.leidenuniv.nl

Anneloes Kip

Anneloes Kip

Anneloes Kip heeft de Research Master Social- and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte voorheen als onderzoeksassistent voor dr. Catharine Evers (self-regulation lab Universiteit Utrecht) en deed onderzoek naar emoties als rechtvaardiging om toe te geven aan verleidingen. In januari 2020 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Sociale Psychologie aan de Universiteit Tilburg. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Ilja van Beest en dr. Willem Sleegers, richt zich op verschillende reacties op buitensluiten (ostracism) en de vraag hoe het mogelijk is dat sociale pijn zowel prosociale als anti-sociale reacties kan veroorzaken.

Bij In-Mind is Anneloes verantwoordelijk voor het blogteam.
Contact: a.kip@tilburguniversity.edu

Henry Otgaar

Henry Otgaar

Henry Otgaar is cum laude gepromoveerd op het gebied van pseudo-herinneringen bij de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Momenteel werkt hij als universitair docent bij de sectie Forensische Psychologie bij dezelfde faculteit. Zijn onderzoek is gericht op de ontwikkeling van het geheugen en geheugenfouten. Meer specifiek is hij geïnteresseerd in de rol van het geheugen in de rechtszaal.  Verder werkt hij als getuige-deskundige voor het Maastrichts Forensisch Instituut (www.tmfi.nl) in strafzaken waarin de betrouwbaarheid van verklaringen wordt betwist. Ook is hij een Associate Editor van het internationale tijdschrift Memory. Meer informatie is te vinden op zijn persoonlijke website: http://henryotgaar.wix.com/henryotgaar.

Bij In-Mind is Henry werkzaam als redactielid.
Contact: henry.otgaar@maastrichtuniversity.nl

Pam ten Broeke

Pam ten Broeke

Pam ten Broeke is sinds september 2018 promovendus bij de Work, Health, and Performance onderzoeksgroep van het Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen. Onder begeleiding van dr. Erik Bijleveld, dr. Debby Beckers, en prof. dr. Sabine Geurts doet zij onderzoek naar de psychologie van zitgedrag.

Bij In-Mind is Pam werkzaam als redactielid.
Contact: P.tenBroeke@psych.ru.nl

Lize De Coster

Lize De Coster

Lize De Coster studeerde theoretische en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent, waar ze in 2014 ook haar doctoraat behaalde. Tijdens dit doctoraat bestudeerde ze de simulatie van motorisch en emotioneel gedrag in sociale interacties, gebruikmakend van gedragsmatige, psychophysiologische en neurowetenschappelijke methoden. Vervolgens werkte ze als postdoctoraal onderzoeker aan UCSF, waar ze neurofarmacologisch onderzoek verrichtte in klinische populaties. Ze verhuisde onlangs naar UC3M in Madrid om zich te verdiepen in mens-computerinteracties.

Bij In-Mind is Lize werkzaam als redactielid.
Contact: lcoster@inf.uc3m.es

Facebook