Emiel Cracco

Emiel Cracco

Emiel Cracco studeerde theoretische en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan diezelfde universiteit, waar hij bestudeert hoe andermans gedrag verwerkt wordt in de hersenen, en hoe dit sociale interactie mogelijk maakt. Hij doet dit door middel van gedragsmatig onderzoek, onder andere naar automatische imitatie, maar ook door middel van neurowetenschappelijk onderzoek, waarin hij de hersenen zowel in beeld brengt (fMRI) als stimuleert (TMS). Naast deze onderzoekslijn is Emiel ook betrokken bij onderzoek naar de rol en ontwikkeling van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.

Bij In-Mind is Emiel werkzaam als hoofdredacteur en blogger.
Contact: Emiel.Cracco@UGent.be

Annabel Nijhof

Annabel Nijhof

Annabel Nijhof deed tijdens haar PhD aan de Universiteit Gent onderzoek naar de sociale tekortkomingen die kenmerkend zijn voor personen met autisme. Zij keek hierbij niet alleen naar het gedrag, maar ook naar de hersenactiviteit van volwassenen met en zonder autisme, terwijl die verschillende sociale taken uitvoerden. Inmiddels is zij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan King’s College London, waar ze haar onderzoek naar sociale processen bij volwassenen met autisme verderzet. Ze hoopt zo een beter zicht te krijgen op de onderliggende oorzaken voor de problemen die mensen met autisme vaak ervaren in alledaagse sociale situaties.

Bij In-Mind is Annabel werkzaam als hoofdredacteur en manager social media.

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel

Laurens van Gestel is Universitair Docent bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar gedragsinterventies om gezond gedrag te stimuleren. In 2021 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de effectiviteit en aanvaardbaarheid van nudging interventies. Daarvoor heeft hij aan het University College Roosevelt gestudeerd en heeft vervolgens hij de Research Master Social and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. 

Laurens is van 2017 tot 2021 hoofdredacteur geweest van In-Mind Nederland.
Tegenwoordig is Laurens bij In-Mind werkzaam als redacteur en blogger.
Contact: l.c.van.gestel@fsw.leidenuniv.nl

Anneloes Kip

Anneloes Kip

Anneloes Kip heeft de Research Master Social- and Health Psychology afgerond aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte voorheen als onderzoeksassistent voor dr. Catharine Evers (self-regulation lab Universiteit Utrecht) en deed onderzoek naar emoties als rechtvaardiging om toe te geven aan verleidingen. In januari 2020 is zij begonnen als promovenda aan de afdeling Sociale Psychologie aan de Universiteit Tilburg. Haar promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Ilja van Beest, dr. Willem Sleegers en dr. Thorsten Erle, richt zich op verschillende reacties op buitensluiten (ostracism) en de vraag hoe het mogelijk is dat sociale pijn zowel prosociale als anti-sociale reacties kan veroorzaken.

Bij In-Mind is Anneloes verantwoordelijk voor het blogteam.
Contact: a.kip@tilburguniversity.edu

Pam ten Broeke

Pam ten Broeke

Pam ten Broeke is sinds september 2018 promovendus bij de Work, Health, and Performance onderzoeksgroep van het Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen. Onder begeleiding van dr. Erik Bijleveld, dr. Debby Beckers, en prof. dr. Sabine Geurts doet zij onderzoek naar de psychologie van zitgedrag.

Bij In-Mind is Pam werkzaam als redactielid.
Contact: P.tenBroeke@psych.ru.nl

Kevin van Schie

Kevin van Schie

Kevin van Schie is in 2018 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en deed daar onderzoek naar verschillende methoden om het geheugen te veranderen. Direct daarna startte hij als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2019 ontving hij een NWO Rubiconbeurs om aan de Universiteit van Cambridge (MRC Cognition & Brain Sciences Unit) onderzoek te doen naar stress en vergeten. Sinds 2021 is hij als universitair docent verbonden aan de Universiteit Tilburg. In zijn onderzoeken richt hij zich in brede zin op geheugen, vergeten, veerkracht en stress. Hij hoopt beter te begrijpen hoe het geheugen veranderd kan worden en hoe dergelijke geheugenverandering kan worden ingezet om psychiatrische aandoeningen te behandelen of de ontwikkeling ervan te voorkomen.   Bij In-Mind is Kevin werkzaam als redactielid.   Contact: k.vanschie@tilburguniversity.edu

Tamara De Beuf

Tamara De Beuf

Tamara De Beuf is afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent en als forensisch psycholoog aan de Universiteit Maastricht. Van 2014 tot 2021 was zij werkzaam als projectleider in een Nederlandse gesloten jeugdzorginstelling. In diezelfde periode voltooide zij eveneens haar promotieonderzoek naar de implementatie en evaluatie van een risicotaxatie-instrument voor jongeren. Sinds eind 2021 is zij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de KU Leuven en Universiteit Maastricht. Hierbij richt zij zich op rechtspsychologische thema’s zoals cognitieve bias tijdens het opsporings- en vervolgingsproces bij strafzaken. Naast onderzoek is Tamara ook betrokken bij het project Voordeel van de Twijfel waarbij een groep studenten een mogelijke Belgische gerechtelijke dwaling onderzoekt. Tamara is te volgen via Twitter. Bij In-Mind is Tamara werkzaam als redactielid.

Facebook