Tamara De Beuf

Tamara De Beuf werkt als projectleider risicotaxatie in een gesloten jeugdzorginstelling in Zetten, Nederland, waar zij gestructureerde risicotaxatie heeft geïmplementeerd en verder monitort. Daarnaast is zij als promovenda verbonden aan de Universiteit Maastricht, afdeling Forensische Psychologie. Haar onderzoek is gericht op de implementatie en evaluatie van een risicotaxatie-instrument voor adolescenten in gesloten jeugdzorg.

Facebook