Anja Huizink

Anja Huizink is hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bij de afdeling Klinische Ontwikkelingspsychologie en Ontwikkelingspedagogiek. Zij doet onderzoek naar de rol die biopsychologische factoren spelen bij het ontstaan van gedrags- en emotionele problemen van kinderen en jongeren. Onlangs richtte zij het Amsterdam Stress Lab op – een expertisecentrum op het gebied van stress – dat als doel heeft deze expertise ook te delen met de maatschappij.

Facebook