Arne Leer

Arne Leer is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. In 2015 promoveerde hij aan diezelfde universiteit onder begeleiding van professor Iris M. Engelhard en professor Marcel A. van den Hout op het proefschrift ‘Blurring aversive memory: Exploring a novel route to fear reduction’. Zijn onderzoek is ingebed in de experimentele psychopathologie en richt zich onder meer op de werkingsmechanismen van EMDR. In bredere zin onderzoekt hij het ontstaan, de instandhouding en de behandeling van pathologische angst. 

Facebook