Edith Van Dyck

Edith Van Dyck werkt als postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor Psychoacoustica en Elektronische Muziek (IPEM) van de Universiteit Gent en als docent muziekgeschiedenis aan de Erasmushogeschool Brussel. In haar onderzoek focust ze op de koppeling tussen menselijke actie en perceptie in relatie tot muzikale interactie. Concreet uit zich dit in experimenteel onderzoek naar de effecten van specifieke muzikale parameters op menselijk gedrag in dans en sport, alsook bij het uitvoeren van en luisteren naar muziek.

Facebook