Ellen van der Werff

Ellen van der Werff werkt als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar milieuvriendelijk gedrag. Wat motiveert mensen om milieuvriendelijk te handelen en hoe kunnen we interventies ontwikkelen om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren? Haar onderzoek richt zich met name op rol van identiteit, waarden en normen. Ze werkt in haar onderzoek graag samen met onderzoekers uit andere disciplines en past haar onderzoek graag toe in de praktijk.

Facebook