Elze Ufkes

 Elze Ufkes (1983) is een promovendus bij de afdeling Sociale  Psychologie en het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW) van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft in 2006 zijn doctoraal ontvangen naar aanleiding van onderzoek over diversiteit in organisaties bij de University of Texas at Arlington. Daarna is hij begonnen aan zijn promotieonderzoek naar conflicten tussen leden van verschillende groepen. Zijn onderzoek richt zich op de rol van groepsprocessen in conflicten en interventies die zich richten op het voorkomen dan wel het oplossen van conflictsituaties

Facebook