Hélène van Marcke

Hélène Van Marcke werkt sinds 2021 als doctoraatsstudent aan de KU Leuven (vakgroep Brain & Cognition) en de Universiteit Gent (vakgroep Theoretische en Experimentele Psychologie). In haar doctoraat onderzoekt ze de invloed van verschillende subjectieve factoren op de keuzezekerheid die mensen ervaren bij perceptuele beslissingen. Hierbij ligt de focus vooral op het over- of onderschatten van keuzezekerheid, twee fenomenen met wijdverspreide gevolgen. Door gedragsstudies te combineren met computationele modellen, wil Hélène de fundamentele mechanismen achter deze fenomenen blootleggen, om zo ons inzicht in verstoorde keuzezekerheid te verbeteren.

Facebook