Janne van Dijk - van Doorn

Janne van Dijk - van Doorn heeft Psychologie gestudeerd aan Tilburg University en is in 2010 geslaagd voor de tweejarige Research Master in Social and Behavioral Sciences. Tijdens haar master is ze onderzoeksassistent geweest bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). Janne is vervolgens haar promotie aan het Tilburg Institute for Behavioral Economics Research (TIBER) en het departement Sociale Psychologie van Tilburg University gestart. Ze heeft haar proefschrift over de prosociale consequenties van boosheid op 19 november 2014 verdedigd. Daarna is ze werkzaam geweest als medewerker extern onderzoek bij de Raad voor de rechtspraak in Den Haag en als docent Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is ze werkzaam als Universitair Docent Criminologie aan de Universiteit Leiden.

Bijdrage van Auteur

Facebook