Kirstin Greaves-Lord

Kirstin Greaves-Lord (1980) is Universitair Docent bij de Afdeling Kinder- en Jeugd Psychiatrie/psychologie van het Erasmus MC – Sophia en momenteel hoofd van de gezamenlijke onderzoekslijn Autisme met Yulius. Zij was als project coördinator en copromotor betrokken bij de beschreven studie, gezien de expertise over stress reactiviteit die zij opdeed in haar promotieonderzoek naar de relatie tussen stress reactiviteit en angst.

Facebook