Matthijs Baas

Matthijs Baas (1980) werkt als Universitair Docent bij de programmagroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in maart 2010 op zijn proefschrift getiteld “The psychology of creativity: Moods, minds and motives” waarin hij onderzoek deed naar de rol van stemming en motivatie in creativiteit. Naast zijn onderzoek naar de processen die ten grondslag liggen aan creativiteit, doet hij onderzoek naar kleureffecten op beslissingen in het pokerspel. 

Facebook