Reine van der Wal

Reine van der Wal is Universitair Docent aan de afdeling Sociale, Gezondheid en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt vergeving bij kinderen: Wat zijn de gevolgen van vergeving voor de relaties en het welzijn van kinderen? Hoe komt vergeving tot stand? En hoe kunnen korte, gerichte interventies vergeving tussen kinderen bevorderen? Zij onderzoekt deze vragen met zowel experimenteel als longitudinaal onderzoek.

Bijdrage van Auteur

Facebook