Robin Gerrits

Robin Gerrits is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent. In navolging van zijn doctoraat doet hij onderzoek naar functionele en anatomische verschillen tussen de linker- en rechterhersenhelft. Hierbij spitst hij zich voornamelijk toe op hersenorganisatie bij bijzondere populaties, zoals linkshandigen en personen met een gespiegelde orgaanaanleg.

Facebook