Bram Bekaert

Bram Bekaert is DNA-deskundige voor de Belgische rechtbanken en kwaliteitsmanager voor de dienst Forensische Geneeskunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven in België. Hij is universitair hoofddocent aan de Eenheid Forensische Biomedische Wetenschappen van de KU Leuven en is medeoprichter van de masteropleiding Forensische Biomedische Wetenschappen binnen de Faculteit Geneeskunde. Professor Bekaert werd verkozen tot lid van de DNA-evaluatiecommissie en bestuurslid van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde. Hij is mede-oprichter van het project Voordeel van de Twijfel waarin studenten cold cases en mogelijke gerechtelijke dwalingen opnieuw onderzoeken. In samenwerking met het Leuven Biomedical Technology Lab is hij een pionier op het gebied van het gebruik van educatieve VR-toepassingen voor onderzoek op plaats delict. Zijn onderzoeken zijn voornamelijk gericht op de toepassing van next-generation sequencing-technieken voor forensisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe tools zoals RNA-Seq voor de schatting van het tijdstip van overlijden en DNA-methylatie-analyse voor leeftijdsschatting.

Facebook