Charlotte Desmet

Charlotte behaalde een doctoraat in de Psychologie in 2012 en werkte erna als post doctoraal medewerker aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit van Gent. In 2016, verliet Charlotte de academische wereld en ging aan de slag als onderzoeker bij het verkeersveiligheidsinstituut (Vias). Daar deed ze voornamelijk experimenteel onderzoek (rijsimulatoronderzoek en oogbewegingsstudies) naar de effecten van afleiding op verkeersveiligheid. Sedert november 2018, is Charlotte onderzoeksmanager bij de dienst Toerisme van Stad Gent.

Facebook