Charlotte Vrijen

Charlotte Vrijen werkt als postdoc op de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar sociale relaties, beloningsgevoeligheid en mentale gezondheid binnen het project ‘Spoken uit het verleden: Welke consequenties hebben ervaringen met leeftijdsgenoten in de adolescentie voor andere sociale relaties en volgende generaties? (CAPE)’. In mei 2019 promoveerde Charlotte op het proefschrift 'Happy faces and other rewards: Different perspectives on a bias away from positive and toward negative information as an underlying mechanism of depression’. 

Facebook