Chris Reinders Folmer

Chris Reinders Folmer is onderzoeker bij het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort van Erasmus School of Law (ESL), Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook verbonden aan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Zijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van psychologie, recht, economie en sociologie, en is erop gericht om de aannames achter recht en beleid te toetsen in empirisch onderzoek. Hij bestudeert onder meer het effect van verontschuldigingen in juridische geschillen. Daarnaast is hij geĂŻnteresseerd in de vraag hoe mensen eigenbelang en het belang van anderen wegen in verschillende sociale situaties. Zijn overige onderzoeksthema’s zijn vertrouwen, samenwerking, ethiek, reputatie, recht, en sociaal beleid. 

Facebook