Fanny de Swart

Fanny de Swart is Universitair Docent (Assistant Professor) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en postdoc bij de Universiteit Leiden. Zij heeft een klinische achtergrond als ontwikkelingspsycholoog en GZ-psycholoog binnen het speciaal onderwijs (cluster 4) voor leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Zij is met name geïnteresseerd in sociale processen in klassen, zoals leerkracht-leerling relaties, relaties met klasgenoten, en processen op groepsniveau, in samenhang met gedrag van leerlingen. Als buitenpromovendus heeft zij onderzoek gedaan naar deze processen in het speciaal onderwijs. Haar missie als docent en onderzoeker is om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden en te zorgen voor verspreiding van wetenschappelijke kennis naar het werkveld.

Bij In-Mind is Fanny werkzaam als blogger.

Facebook