Linda Geven

Linda Geven promoveerde in 2019 op het gebied van daderkennis en valse bekentenissen aan de Universiteit van Amsterdam en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Momenteel is zij universitair docent aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op rechtspsychologische thema’s, zoals denkfouten in juridische besluitvorming en de betrouwbaarheid van verklaringen in het politieverhoor, waarvoor ze in 2022 een Veni-subsidie van het NWO kreeg. Daarnaast werkt Linda als getuige-deskundige in strafzaken en is zij lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Meer informatie is te vinden op haar persoonlijke website www.lindageven.com, of via Twitter.

Facebook