Marieke Wieringa

Marieke Wieringa is promovenda (PhD) bij de onderzoeksgroep Communication & Media van het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar promotieonderzoek richt zich op mens-robot communicatie. De focus ligt hierbij op morele interacties tussen mensen en robots. Zo onderzoekt ze hoe we reageren op robots die emoties tonen, wanneer zij ongepast (bijvoorbeeld gewelddadig) behandeld worden. Op deze manier tracht zij onder andere antwoord te geven op de vraag hoe robots moeten reageren om dergelijk gedrag te ontmoedigen.

Bij In-Mind is Marieke werkzaam als blogger.

Facebook