Marleen Onwezen

Marleen Onwezen heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Marleen werkt sinds 2009 bij LEI Wageningen UR. Zij onderzoekt hier waarom consumenten duurzame en gezonde keuzes maken en hoe deze keuzes beïnvloed kunnen worden. Zij heeft een grote interesse in verschillende onderwerpen, zoals emoties, sociale normen, persoonlijke waarden, gewoonten en sociale identificatie. Naast haar baan bij LEI Wageningen UR, heeft Marleen een proefschriftgeschreven over de invloed van trots en schuld op milieuvriendelijkeconsumentenkeuzes. zij is in mei 2014 gepromoveerd.

Facebook