Vera Heininga

Vera Ellen Heininga (1986) werkt als interdisciplinair postdoc op de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Met haar onderzoek wil ze bijdragen aan het begrip van de onderlinge relatie tussen psychische aandoeningen en geestelijke gezondheid. Zij werd in 2013 geselecteerd voor een tweejarige Research Master Gedrags- en Sociale Wetenschappen aan het Interuniversitair Centrum voor Sociale Wetenschappen Theorie en Methodologie (ICS) en begon daarna als promovenda op het biopsychosociale 'No Fun No Glory' VICI- project van Prof. Dr. Tineke Oldehinkel van het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ze promoveerde in 2017 op haar proefschrift getiteld "The happy, the sad, and the anhedonic" waarin zij met behulp van dagboekstudie onderzoek deed naar de veranderingen in beloningsgerelateerd functioneren in het dagelijks leven van mensen met anhedonie (verlies van plezier; één van de kernsymptomen van een depressie). Ze vervolgde haar dagboekonderzoek naar anhedonie in patienten met depressie samen met Prof. Dr. Peter Kuppens in Leuven, mede mogelijk gemaakt door financiering van het KU Leuven Intern Fonds (Post Doctoraal Mandaat) en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW; Academie Ter Meulen beurs). Vera is een groot voorstander van transparante wetenschap (Open Science) en is naast anhedonie geïnteresseerd in hoe het versterken van een positieve geestelijke gezondheid (d.w.z. gevoelens van geluk, tevredenheid en het gevoel een zinvol leven te leiden) psychische aandoeningen kan voorkomen.

Facebook