Yannick Griep

Dr. Yannick Griep werkt als Universitair Docent aan het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek focust hij voornamelijk op verbroken beloftes in de relatie tussen werkgevers en werknemers in relatie tot negatief gedrag op het werk. Concreet uit zicht dit in interviews, vragenlijsten, en experimenteel onderzoek naar de effecten van verbroken beloftes op contraproductief gedrag op het werk, alsook naar manieren om de werkgever-werknemer relatie te herstellen.

Facebook