Middelengebruik

het gebruik van middelen zoals alcohol, cigaretten, wiet of andere drugs

MODE-model

Stelt dat motivatie en gelegenheid bepalen of sociaal gedrag wordt aangestuurd door bewuste dan wel onbewuste processen. Wanneer de motivatie en de gelegenheid om gedrag bij te sturen sterk zijn, zal gedrag bepaald worden door bewuste processen. Wanneer de motivatie en/of gelegenheid om gedrag bij te sturen laag zijn, zullen onbewuste meningen gedrag aansturen.

Modeling

Leerprincipe gebaseerd op imitatie. Na observatie van het  gedrag van anderen hebben mensen de neiging om het geobserveerde gedrag over te nemen of te kopiëren.

Multistabiel

een system is multistabiel als voor dezelfde input verschillende outputs of toestanden mogelijk zijn

Facebook