Nationale nostalgie

het terugverlangen naar ervaringen of objecten uit het gedeelde verleden van de eigen nationale groep

Niet-lineaire overgang

doordat een complex systeem vaak niet-lineair is, kunnen er grote veranderingen plaatsvinden in de toestand van een systeem als gevolg van slechts een kleine verandering in de input.

Nostalgie

een sentimenteel verlangen naar een rooskleurig verleden dat niet meer bestaat of zelfs nooit heeft bestaan.

Facebook