Nationale nostalgie

het terugverlangen naar ervaringen of objecten uit het gedeelde verleden van de eigen nationale groep

Niet-lineaire overgang

doordat een complex systeem vaak niet-lineair is, kunnen er grote veranderingen plaatsvinden in de toestand van een systeem als gevolg van slechts een kleine verandering in de input.

Non-coöperatief gedrag

Gedrag waarmee het gemeenschappelijk belang wordt geschaad, veelal ten gunste van het eigenbelang.    

Synoniemen: Non-coöperatieve gedrag

Nostalgie

een sentimenteel verlangen naar een rooskleurig verleden dat niet meer bestaat of zelfs nooit heeft bestaan.

Facebook