Wederkerigheidvuistregel

Beslisregel die ervoor zorgt dat als iemand ons een gunst verleent, we daar een wederdienst tegenover stellen, oftewel ‘voor wat hoort wat’. 

Facebook