Ikke, ikke, ikke, dus de rest kan stikken?

Ikke, ikke, ikke, dus de rest kan stikken?

Individuele vrijheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid lijken de trends van het moment. We willen zelf onze eigen keuzes maken, een uniek persoon zijn, en ons persoonlijk ontwikkelen. Critici stellen dat deze toenemende focus op ‘ik’ gelijk staat aan egoïsme en dat de solidariteit in de samenleving zal afbrokkelen. Hoe gegrond is deze angst? Staan individualiteit en solidariteit noodzakelijkerwijs tegenover elkaar, of is het mogelijk groepen te vormen waarin individualiteit en solidariteit samengaan? / meer

Het omzetten van goede voornemens in gedrag: Een interventiestudie onder bloeddonoren

Het omzetten van goede voornemens in gedrag: Een interventiestudie onder bloeddonoren

Iedereen kent het wel. Je neemt je voor om iets te gaan doen, maar door tijdgebrek en andere prioriteiten kom je er niet aan toe. Uiteindelijk heb je zo lang gewacht dat je het voorgenomen gedrag helemaal niet meer uitvoert. Ook bij nieuwe bloeddonoren zien we dat ze ondanks hun goede voornemens om bloed te geven, het toch lastig vinden om gehoor te geven aan hun eerste oproep tot donatie. Bij Sanquin bloedvoorziening is met verschillende technieken onderzocht op welke manier je nieuwe donoren kunt helpen hun voornemen om te komen doneren waar te maken. Het gebruik van deze technieken in een interventiestudie heeft uiteindelijk geresulteerd in een toename van opkomstgedrag met 11,5%. / meer

Praten over alcohol: Is spreken zilver en zwijgen goud?

Praten over alcohol: Is spreken zilver en zwijgen goud?

Veel gezondheidscampagnes om jongeren te laten minderen met alcohol, roken, of drugs blijken slecht of niet te werken. Zo leidde de National Youth Anti-Drug Media Campaign in de Verenigde Staten, welke ongeveer 1 miljard dollar kostte, tot geen enkel gewenst effect en wilden jongeren na de campagne zelfs liever marihuana gebruiken dan ervoor. Om campagnes te verbeteren, zetten sommige instanties gesprekken tussen jongeren op touw om het ongezonde gedrag te bespreken. Zo zullen ze elkaar stimuleren om zich gezonder te gedragen, is de gedachte. Maar is dat wel zo? Of kan het zelfs averechts werken en leiden tot meer drugs- of alcoholgebruik? / meer

Facebook