Henry Otgaar

Henry Otgaar is cum laude gepromoveerd op het gebied van pseudo-herinneringen bij de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Momenteel werkt hij als hoogleraar Rechtspsychologie bij de sectie Forensische Psychologie bij dezelfde faculteit. Zijn onderzoek is gericht op de ontwikkeling van het geheugen en geheugenfouten. Meer specifiek is hij geïnteresseerd in de rol van het geheugen in de rechtszaal. Verder werkt hij als getuige-deskundige voor het Maastrichts Forensisch Instituut (www.tmfi.nl) in strafzaken waarin de betrouwbaarheid van verklaringen wordt betwist. Ook is hij een Editor van het internationale tijdschrift Memory. Meer informatie is te vinden op zijn persoonlijke website: http://henryotgaar.wix.com/henryotgaar.

Contact: henry.otgaar@maastrichtuniversity.nl

Facebook