Dit is (niet) wie ik ben: De rol van identiteit bij roken en stoppen met roken

Dit is (niet) wie ik ben: De rol van identiteit bij roken en stoppen met roken

Een echte roker. Iedereen zal daar zo zijn eigen beeld bij hebben. Voor de een is dat een positief beeld, een ander zal er juist ver vandaan willen blijven. Misschien ben je zelf wel ‘een echte roker’. Hoe zie je jezelf en hoe beïnvloedt dat je gedrag? En kan ‘wie ik ben’ veranderen? / meer

(On)weerstaanbaar: verzet tegen onbewuste stereotypering

(On)weerstaanbaar: verzet tegen onbewuste stereotypering

In veel Westerse samenlevingen zijn de normen en waarden met betrekking tot sociale ongelijkheid en de positie van minderheden de afgelopen 50 tot 100 jaar behoorlijk veranderd. Toch betekent dit niet per se dat de maatschappij ook gelijkwaardiger wordt. In plaats daarvan wordt de achtergestelde positie van bepaalde sociale groepen tegenwoordig op subtielere manieren geuit en bevestigd. Hoe beïnvloedt dit degenen die deel uitmaken van een achtergestelde groep? Worden zij gedwongen hun achtergestelde positie te accepteren of kunnen zij zich hiertegen verzetten?   / meer

De goede, de slechte en de lelijke kant van Dove's campagne voor echte schoonheid

De goede, de slechte en de lelijke kant van Dove's campagne voor echte schoonheid

Dove's campagne voor echte schoonheid heeft een hoop labels gekregen, van 'game changer' en 'een frisse wind', tot 'hypocriet', 'seksistisch'en 'stiekem'. Wat is de reden dat deze vernieuwende campagne met echte vrouwen in plaats van geretoucheerde modellen of beroemdheden tot zo veel discussie heeft geleid? In dit artikel kijken we vanuit een sociaal-psychologisch perspectief naar de goede, de slechte en misschien zelfs de lelijke kant van Dove's campagne voor echte schoonheid. / meer

Facebook