Nationale nostalgie

het terugverlangen naar ervaringen of objecten uit het gedeelde verleden van de eigen nationale groep

Nibud

Nationaal Instituut Budgetvoorlichting. Het Nibud is onafhankelijk en doet onderzoek naar en geeft voorlichting over geldzaken zoals sparen, rondkomen, en lenen. Voor meer informatie, zie www.nibud.nl.    

Niet-lineaire overgang

doordat een complex systeem vaak niet-lineair is, kunnen er grote veranderingen plaatsvinden in de toestand van een systeem als gevolg van slechts een kleine verandering in de input.

Non-coöperatief gedrag

Gedrag waarmee het gemeenschappelijk belang wordt geschaad, veelal ten gunste van het eigenbelang.    

Synoniemen: Non-coöperatieve gedrag

Non-verbale signalen

De term non-verbale signalen verwijst naar alle signalen die we aan een persoon kunnen zien, dus gedrag. Denk hierbij aan wegkijken. 

normen

Ongeschreven regels over hoe mensen zich moeten gedragen. 

Synoniemen: sociale norm/druk

Nostalgie

een sentimenteel verlangen naar een rooskleurig verleden dat niet meer bestaat of zelfs nooit heeft bestaan.

Facebook