Nationale nostalgie

het terugverlangen naar ervaringen of objecten uit het gedeelde verleden van de eigen nationale groep

Negatief en wraakzuchtig gedrag

Negatief en wraakzuchtig gedrag, ook wel contraproductief werkgedrag genoemd, is elk opzettelijk gedrag van een werknemer dat door de werkgever gezien wordt als storend, schadelijk, en indruisend tegen de belangen van de organisatie.

Neurotransmitter

chemische stof die signalen tussen zenuwcellen onderling, of tussen zenuwcellen en andere celtypes, overbrengt.

Nibud

Nationaal Instituut Budgetvoorlichting. Het Nibud is onafhankelijk en doet onderzoek naar en geeft voorlichting over geldzaken zoals sparen, rondkomen, en lenen. Voor meer informatie, zie www.nibud.nl.    

Niet-geautomatiseerde aspecten van het autorijden

Handelingen waarbij aandacht noodzakelijk is, zoals reageren op prikkels of gebeurtenissen uit de omgeving zoals overig verkeer.

Niet-lineaire overgang

doordat een complex systeem vaak niet-lineair is, kunnen er grote veranderingen plaatsvinden in de toestand van een systeem als gevolg van slechts een kleine verandering in de input.

Nocebo-effect

Negatieve veranderingen die ontstaan door neurobiologische en psychologische mechanismen van, bijvoorbeeld, verwachtingen en/of angst. Deze mechanismes kunnen worden gevormd door verbale instructies, non-verbale en/of situationele signalen die vooraf opgestelde negatieve verwachtingen beïnvloeden.

Non-coöperatief gedrag

Gedrag waarmee het gemeenschappelijk belang wordt geschaad, veelal ten gunste van het eigenbelang.    

Synoniemen: Non-coöperatieve gedrag

Non-verbale signalen

De term non-verbale signalen verwijst naar alle signalen die we aan een persoon kunnen zien, dus gedrag. Denk hierbij aan wegkijken. 

Normen

Ongeschreven regels over hoe mensen zich moeten gedragen. 

Synoniemen: sociale norm/druk

Nostalgie

een sentimenteel verlangen naar een rooskleurig verleden dat niet meer bestaat of zelfs nooit heeft bestaan.

Facebook