False-belief-taak

Een taak om Theory of Mind te meten, waarbij iemand een verkeerde overtuiging (false belief) over de locatie van een object heeft

FBI

De Amerikaanse federale opsporingsdienst (Federal Bureau of Investigation).

Feedback leren

het baseren van keuzes op eerdere ervaringen om het resultaat te optimaliseren, ook ‘reinforcement learning’.

Feeling-is-for-doing-perspectief

Specifieke emoties bevatten specifieke informatie. Elke emotie kan dus verschillende effecten hebben.

Feromoon

Een door alle mensen gedeeld vermogen tot zowel het produceren als waarnemen van één of meerdere moleculen die sociale informatie bevatten (zoals: angst). De reactie van de waarnemer kan zowel voornamelijk aangeboren als aangeleerd zijn.

 

Synoniemen: Feromonen

Fibromyalgie (FM)

is een chronisch pijnsyndroom bestaande uit pijn in bindweefsel en spieren.

Fixatiepunten

dat zijn punten of objecten waarop mensen hun blik even laten rusten

Fixed mindset

overtuiging dat eigenschappen, zoals intelligentie, onveranderbaar zijn.

Flexibiliteit

Het gemak waarmee mensen kunnen schakelen tussen concepten, strategieën en benaderingen. Flexibiliteit komt bij het verzinnen van ideeën en het oplossen van problemen tot uiting in het gebruik van meerdere invalshoeken om met een bepaald vraagstuk om te gaan. 

Frontale cortex

verzamelnaam voor een aantal gebieden aan de voorkant van de hersenen, achter het voorhoofd. Deze gebieden zijn betrokken bij doelgericht gedrag, het maken van (een reeks) keuzes met een bepaald doel voor ogen.

Functional magnetic resonance imaging (fMRI):

Een techniek waarmee de hersenactiviteit kan worden gemeten door de zuurstoftoevoer naar actieve hersengebieden te registreren

Functioneel perspectief op emoties

Het idee dat emoties informatie bevatten over de gevoelens en intenties van de zenders en dat dit consequenties heeft voor het gedrag en de gevoelens van de ontvangers. 

Functionele MRI

Een techniek waarmee de hersenactiviteit kan worden gemeten door de zuurstoftoevoer naar actieve hersengebieden te registreren

Facebook