Ketamine

Een stof die wordt gebruikt als middel tegen pijn en als narcosemiddel bij operaties, zowel bij mens als dier. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de werking van ketamine op depressieve klachten.

Klinische trial

Een interventiestudie waarin de onderzoekspopulatie op aselecte wijze wordt verdeeld in een interventiegroep (experimentele groep) en een controlegroep.

Facebook