Magnetic resonance imaging (MRI)

een scan van de hersenen die wordt gemaakt met behulp van magnetische velden. Afhankelijk van de instellingen van de scan kunnen de activiteit of verschillende aspecten van de structuur van de hersenen (of andere lichaamsdelen) in beeld worden gebracht.

Mentaal gezonde veroudering

ouder worden zonder aandoeningen die direct van invloed zijn op de werking van de hersenen, zoals dementie of een herseninfarct.

Micro-expressies

Dit zijn vluchtige, ongecontroleerde emoties die in onze gelaatsuitdrukking doorsijpelen en zo onze ware gevoelens prijsgeven.    

Middelengebruik

het gebruik van middelen zoals alcohol, cigaretten, wiet of andere drugs

MODE-model

Stelt dat motivatie en gelegenheid bepalen of sociaal gedrag wordt aangestuurd door bewuste dan wel onbewuste processen. Wanneer de motivatie en de gelegenheid om gedrag bij te sturen sterk zijn, zal gedrag bepaald worden door bewuste processen. Wanneer de motivatie en/of gelegenheid om gedrag bij te sturen laag zijn, zullen onbewuste meningen gedrag aansturen.

Modeling

Leerprincipe gebaseerd op imitatie. Na observatie van het  gedrag van anderen hebben mensen de neiging om het geobserveerde gedrag over te nemen of te kopiëren.

Moraliteit

het ‘juiste’ doen, een ‘goed’ persoon zijn

Multistabiel

een system is multistabiel als voor dezelfde input verschillende outputs of toestanden mogelijk zijn

Facebook