Obesogene omgeving

een omgeving die ongezonde eet- en leefpatronen bevordert en daardoor bijdraagt aan het ontstaan van overgewicht.

Ontkenning

Verklaring waarin een beschuldiging expliciet als onwaar wordt bestempeld (Kim et al., 2004).

Optimisme

is een persoonlijkheidskenmerk waarbij een persoon de neiging heeft om te verwachten dat de toekomst positief uitpakt.

Overheidscommunicatie

Communicatie van de overheid naar de burger met als belangrijkste doel te informeren over (en betekenis verlenen aan) overheidsbeleid. 

Facebook