Obesogene omgeving

een omgeving die ongezonde eet- en leefpatronen bevordert en daardoor bijdraagt aan het ontstaan van overgewicht.

Obsessieve compulsieve stoornis

Een psychologische stoornis gekenmerkt door dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies) die men eigenlijk niet wil hebben, maar die zich toch herhalen.

Onaandachtige blindheid

(Engels: inattentional blindness) Dit fenomeen werd beschreven door Mack en Rock (1998) en houdt in dat mensen hun blik over een (volledig zichtbaar) object laten gaan in hun omgeving zonder het bewust op te merken. Vaak gaat het hierbij om onverwachte objecten.

Ontkenning

Verklaring waarin een beschuldiging expliciet als onwaar wordt bestempeld (Kim et al., 2004).

Optimisme

is een persoonlijkheidskenmerk waarbij een persoon de neiging heeft om te verwachten dat de toekomst positief uitpakt.

Outgroup

Een sociale groep waar de persoon zich niet mee identificeert en zichzelf niet als lid van de groep beschouwt.

Overheidscommunicatie

Communicatie van de overheid naar de burger met als belangrijkste doel te informeren over (en betekenis verlenen aan) overheidsbeleid. 

Facebook