Backlash-effect

negatieve reacties op gender-atypisch gedrag (zoals dominant gedrag bij vrouwen en bescheiden of zwak gedrag bij mannen)

Basisemoties

dit zijn emoties die waarschijnlijk zijn aangeboren. Ze zijn gekoppeld aan universele gezichtsuitdrukkingen. De zes basis-emoties zijn: boosheid, blijdschap, angst, verrassing/verbazing, verdriet, en afschuw.

Behoefte aan autonomie

de behoefte om in vrijheid, en in lijn met wie we zijn, te kunnen handelen en kiezen

Belichaamde cognitie

Belangrijke rol van de omgeving en lichamelijke ervaringen in psychologische processen.

Besluitvormingsregels

Mentale shortcuts in onze denkprocessen die ons helpen om situaties snel te beoordelen en gepaste acties te stellen. Ook wel heuristieken genoemd.

Beïnvloedingsprofessionals

Zij die het beïnvloeden van anderen tot hun beroep hebben gemaakt, zoals verkopers en fondsenwervers.

Bias

Een denkfout of een vertekening van de realiteit die veroorzaakt wordt door automatische denkprocessen die besluitvorming systematisch in een bepaalde richting sturen. Ook wel cognitieve vertekening genoemd.

Biasing informatie

Informatie die een accurate beoordeling van de werkelijkheid beïnvloedt.

Bloedserum

De vloeistof die overblijft als bloed stolt en het bestaat uit antistoffen en antilichamen.

Brainstorming

Methode om snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd.

Facebook