Hechtingsangst

Hechtingsangst refereert naar de angstige, onzekere gevoelens die mensen hebben met betrekking tot hechte relaties.

Hechtingsstijl

De combinatie van hoge of lage hechtingsangst en -vermijding. Zie ook: hechtingsangst en hechtingsvermijding.

Hechtingsvermijding

Hechtingsvermijding refereert naar de neiging om hechte banden met anderen te vermijden.

Hedonistische high van wraak

Hedonistische high van wraak verwijst naar het ervaren van plezier en genot bij het stellen van negatief of wraakvol gedrag.

Hersenhelftspecialisatie

Eigenschap van het menselijke brein waarbij sommige functies sterker afhangen van de ene hersenhelft ten opzichte van de andere. Bijvoorbeeld, taal wordt voornamelijk door de linker hersenhelft verwerkt, terwijl de rechter hersenhelft slechts een bescheiden bijdrage levert.

Hoogrisico-jongeren

jongeren die meer kans hebben om een verslaving te ontwikkelen (op latere leeftijd)

Humaan

Met respect voor de menselijke waarde.

Hysterese

hysterese is een fenomeen in complexe systemen waarin een overgang tussen verschillende toestanden plaatsvindt; het moment van deze overgang is afhankelijk is van de richting waarin de input verandert.

Facebook