Hoogrisico-jongeren

jongeren die meer kans hebben om een verslaving te ontwikkelen (op latere leeftijd)

Hysterese

hysterese is een fenomeen in complexe systemen waarin een overgang tussen verschillende toestanden plaatsvindt; het moment van deze overgang is afhankelijk is van de richting waarin de input verandert.

Facebook