Actiegeneigdheid

datgene dat mensen geneigd zijn te gaan doen in reactie op een emotionele gebeurtenis.

Afasie

Taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel. Hierbij kan het spreken, begrijpen, lezen en schrijven in meer of mindere mate verstoord zijn.

Afgevlakte stressrespons

een minder sterke stressrespons, bijvoorbeeld de hartslag of cortisolafgifte stijgt minder waneer iemand stress ervaart vergeleken met iemand met een gezond stress systeem

Attitude

Generaliserende positieve of juist negatieve houding van een persoon ten opzichte van mensen van andere groepen. 

Automatismen

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd zonder er al te veel bij na te moeten denken. In de context van autorijden kan men hierbij denken aan zaken zoals schakelen tussen versnellingen of een min of meer constante snelheid aanhouden.

Facebook