Lactose

type suiker dat in melk en in melkproducten voorkomt.

Latent vingerspoor

Een vingerspoor dat met het blote oog niet zichtbaar is, maar zichtbaar gemaakt wordt door middel van bepaalde chemische stoffen. Het vingerspoor dat verschijnt, wordt vervolgens gebruikt als bewijsmateriaal.

Levodopa

tussenproduct in de aanmaak van dopamine in planten en dieren dat vaak gebruikt wordt om de hoeveelheid dopamine in de hersenen te verhogen.

LHBTIQ+ gemeenschap

De afkorting LHBTIQ staat voor Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders, Intersekse, & Queer. De + geeft aan dat er nog veel meer mensen behoren tot deze groep, zoals bijvoorbeeld mensen die zich identificeren als non-binair.

Lichamelijke stresssystemen

systemen die de lichamelijk stressrespons reguleren, bijvoorbeeld de hartslag, bloeddruk en afgifte van stresshormonen

Lineariteit

een systeem of relatie is lineair als de input evenredig is aan de output . Met andere woorden, een kleine verandering in de input veroorzaakt een kleine verandering in de output, een grote verandering in de input resulteert in een grote verandering in de output.

Lockdown

noodprotocol met als voornaamste doel het beletten dat mensen (of informatie) een bepaald gebied verlaten.

LSD

(Lysergic acid diethylamide): een psychedelische stof die als postzegel of druppel wordt ingenomen en doorgaans 16-24 uur werkzaam is.

Facebook