Lactose

type suiker dat in melk en in melkproducten voorkomt.

Levodopa

tussenproduct in de aanmaak van dopamine in planten en dieren dat vaak gebruikt wordt om de hoeveelheid dopamine in de hersenen te verhogen.

Lichamelijke stresssystemen

systemen die de lichamelijk stressrespons reguleren, bijvoorbeeld de hartslag, bloeddruk en afgifte van stresshormonen

Lineariteit

een systeem of relatie is lineair als de input evenredig is aan de output . Met andere woorden, een kleine verandering in de input veroorzaakt een kleine verandering in de output, een grote verandering in de input resulteert in een grote verandering in de output.

Lockdown

noodprotocol met als voornaamste doel het beletten dat mensen (of informatie) een bepaald gebied verlaten.

Facebook