Randomized controlled trial

Een interventiestudie waarin de onderzoekspopulatie op aselecte wijze wordt verdeeld in een interventiegroep (experimentele groep) en een controlegroep.

Recategorisatie

Een situatie waarin voor leden van verschillende groepen een overkoepelende identiteit wordt gecreëerd of naar de voorgrond wordt gehaald.

Rechts-autoritarisme

De voorkeur voor sterke leiders, autoritaire agressie jegens non-conforme personen en steun voor tradities.

Recidive

Betekent letterlijk ‘herhaling’ en wordt in het strafrecht gebruikt wanneer personen die ooit voor een misdrijf zijn veroordeeld, opnieuw een misdrijf begaan.

Reciproke emotie

Een emotie roept dezelfde emotie op bij anderen. 

Reinforcement learning

het baseren van keuzes op eerdere ervaringen om het resultaat te optimaliseren, ook ‘feedback leren’.

Restraint

het bewust proberen om voedselinname te beperken om gewichtstoename te voorkomen of om gewicht te verliezen.

Retrieval induced forgetting

Tijdens een gesprek zijn mensen selectief in de informatie die ze over hun herinneringen delen. De details die we anderen vertellen herinneren we ons beter, terwijl de details die we in ons verhaal achterwege laten langzaam afzwakken en verdwijnen

Risicofactoren

Verwijst in de forensische/justitiële context naar factoren die de kans op geweld en/of crimineel gedrag vergroten.

Risperdone

antipsychoticum dat de vrijgave van dopamine blokkeert. Het middel wordt vaak gebruikt om onder meer schizofrenie, manische episodes en ernstige depressies te behandelen.

Rumineren

Het herhaaldelijk langdurig denken over (of herkauwen van) je gevoelens en problemen.

Facebook