Gedachtenvervanging

Een strategie waarbij het ophalen van een herinnering wordt vermeden door ergens anders aan te denken (bijv. een ander idee, gedachte of herinnering).

Gehechtheidsdimensies

Zie: hechtingsangst en hechtingsvermijding.

Gemotiveerd vergeten

Vergeten als gevolg van inhibitie.

Gender-status-quo

de status quo in de Nederlandse samenleving waarin mannen als groep meer status hebben dan vrouwen

Groepsdenken

De mate waarin mensen denken in wij-zij termen (in-group versus out-group).

Groepsidentiteit

Bij groepsidentiteit gaat het om het gedeelte van identiteit dat is gebaseerd op het onderdeel zijn van bepaalde groepen. Zo identifi­ceert een roker met een sterke rokers groepsidentiteit zich sterk met andere rokers en ziet zichzelf als onderdeel van deze groep. Groepsidentiteit wordt ook wel ‘sociale identiteit’ genoemd.

Growth mindset

De overtuiging dat eigenschappen, zoals intelligentie, veranderd kunnen worden, bijvoorbeeld door hard te werken.

Facebook