Valentie

Of een emotie als positief of negatief wordt ervaren. 

Veerkracht

Het vermogen van mensen om zich te herstellen van stress en tegenslag.

Verbale signalen

De term verbale signalen verwijst naar alle inhoudelijke en taalkundige kenmerken van een verklaring. Bijvoorbeeld hoe gedetailleerd een verklaring is. 

Verbroken belofte

Verbroken belofte verwijst in dit geval naar de perceptie van een werknemer dat een expliciete verwachting, zoals salaris en baanzekerheid, niet is nagekomen door zijn/haar werkgever.

Verdachte

iemand die door de politie en justitie ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben begaan.

Verdachte

Iemand die door de politie en justitie ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben begaan.

Vergelijkend onderzoek

In vergelijkend onderzoek wordt gedrag van verschillende groepen met elkaar vergeleken. De term wordt veel gebruikt bij vergelijkingen tussen mensen en dieren. Bijvoorbeeld, synchroniseren mensen hun pupillen beter met soortgenoten dan dat chimpansees dat doen?

Vergeving

de mate waarin negatieve gevoelens, gedachten en gedragingen ten opzichte van de dader in sterke mate of geheel omgezet zijn in positieve gevoelens, gedachten en gedragingen

Vergiffenis

De mate waarin negatieve gevoelens, gedachten en gedragingen ten opzichte van de dader in sterke mate of geheel zijn losgelaten

Verontschuldiging

Bericht waarin een dader zijn of haar fout erkent en er spijt voor betuigt (Lazare, 2004; Tavuchis, 1991)

Verslaving

een stoornis in het gebruik van middelen, oftewel middelenmisbruik of middelenafhankelijkheid

Vertrouwen

Toestand waarin men positieve verwachtingen heeft over een ander, daarom bereid is zich kwetsbaar op te stellen tegenover hem/haar (Rousseau et al., 1998)

Vervolg gedrag

Het maken van keuzes of het uitvoeren van gedrag na al eerder keuzes gemaakt te hebben. 

Verzoekemoties

Verzoekemoties communiceren afhankelijkheid en een behoefte om geholpen te worden. 

Verzoeningsemoties

Verzoeningsemoties uiten mensen wanneer ze het idee hebben dat ze iets fouts hebben gedaan. 

Vooroordelen

Negatieve evaluaties, attitudes en gevoelens van een persoon ten opzichte van mensen van andere groepen.

Vooroordelen

Negatieve gevoelens van een persoon ten opzichte van mensen van andere groepen.

Vooroordelen

Negatieve evaluaties, attitudes en gevoelens van een persoon ten opzichte van mensen van andere groepen. 

Facebook